Banner
Uw Parter in gezondheid
Naturotheek
Luzerne
Beernem

Stralingsmeting particulieren en bedrijven

In zover wij de aanvraag kunnen beantwoorden, bieden wij de mogelijkheid om ten uwen huize of bedrijf metingen uit te voeren, dit aan een bescheiden kostprijs.

 

Tweevoudig stralingsonderzoek

  1. Stralingswaarden in de woning registreren
  2. Het stralingseffect op het lichaam

 

Stralingswaarden:

 

Er worden metingen gedaan van zowel Laag Frequentie (LF) als Hoog Frequentie straling. Niet alleen de elektrische -, ook magnetische veldsterkte wordt in kaart gebracht. Tevens worden de stoorbronnen gelokaliseerd.

 

Stralingseffect:

 

Deze meting is uniek en geeft het uiteindelijk effect weer van straling op uw lichaam. Hierbij kunt u zelf, en ieder individueel, uw lichaamsspanning (stress) vaststellen.

 

Psychometrische analyse (optie)

 

Psychometrie is het exact weten of bepalen in tijd en in ruimte. Het is een ontwikkelde vorm van innerlijke high technologie, die verder gaat dan het gevoel en het verstand. In de kwantum wetenschap wordt zulke begaafdheid omschreven als “door een soort wormgat kruipen “ naar een vacum in ruimte en tijd, alwaar men ook toegang kan krijgen aan een universele gegevensbank.

 

Deze methode biedt de mogelijkheid om ook andere exogene en endogene stoorbronnen aan te duiden, die aanwezig zijn in het onderbewustzijn.

 

Consultatie & metingen

 

Voor afspraak en tarieven kunt u contact opnemen via de knop hier beneden.