Banner
Uw Parter in gezondheid
Naturotheek
Luzerne
Beernem

Parameters in verband met zuiver water

De zuiverheid van water wordt gemeten aan de hand van volgende parameters:

 • PH: zuurtegraad
  • PH > 7,07 — basisch-alkalisch
  • PH = 7,07 — neutraal
  • PH < 7,07 — zuur

  Een leven organisme, een cel, goed- of kwaadaardig, kan zich pas ontwikkelen in een voor die cel geschikt milieu: tal van onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat kanker zicht ontwikkeld in een basisch milieu. Citroen, vitamine C, knoflook, rauwe groenten zijn acide en spelen niet voor niets een rol bij kankerbestrijding. Het bloed van een gezonde mens heeft een pH tussen 7- en 7,2 (plasma eiwit is een ph-buffer). Speekselenzym werkt optimaal bij ph 6,9.
  Water moet lichtjes zuur zijn. Voor een goed begrip: het iso-elektrisch punt, overgang zuur-base, is voor bloed pH 7,4 zodat het ten opzichte van dat punt acide is.

 • Geleidingsvermogen- weerstand
  De weerstand is een maat voor de geladenheid in elektrolyten van de oplossing. Hoe hoger de weerstand, hoe zuiverder het water. Goed drinkwater heeft een weerstand groter de 5000 Ohm. Bij leidingwater ligt de minimumnorm 476 Ohm. Omgekeerd, hoe kleiner het geleidingsvermogen, hoe zuiverder het water: goed drinkwater heeft een geleidingsvermogen kleiner dan 200 � Siemens, bij leidingwater kleiner dan 2100 � Siemens.
 • rH2 (Colog waterstofdruk, oxido-reductie reactie)
  Indien zijn rH2-waarde kleiner is dan 28 heeft water een reducerende werking. Is ze groter dan 28 dan heeft het water een oxiderende werking. Bij gezonde mensen varieert de rH2-waarde van het bloed tussen 22 en 25, bij kankerpati�nten is de waar 28 en meer. Water moet een reducerend vermogen hebben.

  Wat is oxidatie? Voorbeeld: een appel die doormidden gesneden is zal beginnen roesten, “reactie van agressieve zuurstofmoleculen”

  De rH2-waarden van de volgende leidingwaters wijzen echt allemaal op een oxiderende werking. Leidingwater uit

  • Gent: 31,9
  • Antwerpen: 32
  • Brussel: 28
  • Tienen: 35,4
  • � en zijn aldus oxiderend

  PureWater gedistilleerd water heeft een rH2-waarde van 24,5

 • Droogrest
  Is een maat voor de verontreinigingsgraad en moet zo klein mogelijk zijn.
  De droogrest bij leidingwater mag tot 1500mg/l bedragen. De zuiverste flessenwaters hebben een droogrest van ongeveer 18mg/l. Leidingwater mag tot max 1500mg/l
  Mont Roucous(natuurwinkels): 18mg/l
 • Verontreinigingen moeten zo minimaal mogelijk zijn. Van nitraten, cadmium, lood, chloor, fluor, asbest, atrazine, aluminium, kobalt, kwik, antimoon, beryllium, thallium, seleen, pesticiden, mycotoxinen, nitrosaminen, gehalogeerde koolwaterstoffen (PCB’s) en andere verontreinigingen moeten de waarden zo laag mogelijk zijn. Nul is ideaal.
 • U dacht dat er geen beestjes in het leidingwater kunnen zitten?
  Ziektekiemen, bacteri�n en virussen waarvan momenteel reeds bekend is dat ze ook via water overgedragen worden:
  • Hepatitis A
  • Norwalk-, Rotavirus
  • Salmonella
  • Shigella
  • Yersinia
  • Campylobacter
  • E. Coli (bepaalde stammen goedaardig, andere ziekteverwekkend)
  • Vibrio Cholerea
  • Mycobacterium marinum
  • Pseudomona aeroginosa
  • Trichobilharzia
  • Leptospira ictero hemorraghiae

  Ongewervelden zoals Amphipoda, Copepoda, Nematoda en vliegenlarven zijn een gevaar voor de volksgezondheid omdat ze potentieel pathogene bacteri�n kunnen herbergen en deze beschermen tegen chloor of monochloramine.

  Een aantal van bovenvermelde microben komen zelden of nooit voor in onze streken. Diegene die wel voorkomen worden doorgaans effectief geneutraliseerd in het leidingwater � met behulp van grote hoeveelheden chemicali�n. Deze chemicali�n, �n de lichaamsresten van de gedode microben (de lijkjes), die volgens sommige bronnen ook ziektes kunnen verwekken, blijven echter wel aanwezig in het water.

  In PureWater gedistilleerd water blijven noch chemicali�n, noch ziekteverwekkende microben, noch hun lijkjes achter.

 

Giftig

In de intra- en extracellulaire celvloeistof komen natrium, calcium, magnesium, chloor, waterstofcarbonaat, glucose, aminozuren en ook fosfaat voor. Waarom is fosfaat in water w�l en alle andere niet schadelijk? Voorbeelden van mineralen die in organische vorm soms levensnoodzakelijk zijn en in anorganische vorm (geno)toxisch: nikkels, chroom, selenium, arsenen, ijzer, fluor, chloride, kobolt.

Chemisch bekeken is calcium calcium, is magnesium magnesium, is koper koper en is ijzer ijzer. Maar als het in aanmerking moet komen voor ons lichaam houdt deze vergelijking op.

Calcium wordt door het lichaam opgenomen in verbinding met fosfor en wel onder de vorm CH3(PO4)2. Dat kunnen enkel groenten, fruit, noten, vlees-, vis- en melkproducten ons leveren. Alle andere calcium is nuttig voor de stukadoor. Ijzer wordt door het lichaam opgenomen in hemoglobine vorm (uit lever of spinazie), alle andere vormen zijn nuttig voor de metaalindustrie en werken giftig.

Magnetische osmose

De cel voedt zich door magnetische osmose, deze is niet gebaseerd op statische, maar wel op elektromagnetische osmose. Vandaar dat de cel uit het totaal aanbod in bloed, lymfesappen en bindweefsel precies die elementen in een bepaalde hoeveelheid aantrekt die ze nodig heeft (orgaan eigen frequentie) en verklaard waarom bijvoorbeeld fluor uit thee of vis niet giftig werkt en alle andere wel giftig zijn (bijvoorbeeld fluor in drinkwater, prozac, tandpasta�).

Mineralen zoals deze in water voorkomen worden in verschillende weefsel afgezet in organen, gewrichten, beenderen en de bloedsomloop. Zij leiden tot nierstenen, galstenen, verbening van de hersenen, artritis en hartziekten.

Door cholesterol en vetten in de bloedvaten gebonden vormen deze anorganische mineralen een dikke betonachtige laag die de �verharding van de bloedvaten� veroorzaakt. Ze verstoppen het lichaam en het bloedvatenstelsel letterlijk.

 

Drinken wij onze ziektes?

Indien kraantjeswater echt zuiver drinkwater zou zijn, lijkt het onbegrijpelijk dat we hiermee ons toilet doorspoelen, de auto wassen, vaatwas doen enz…

Lees hier de pers artikels

Bacteriologisch bekeken drinken wij 90% van onze ziektes, aldus L. Pasteur.

Chemisch bekeken: oordeel zelf.

Of lees de besluiten over �De teloorgang van ons drinkwater� door Prof. Dr. Ir. J. Poppe , gepubliceerd in het vakblad Orthofyto nr. 64 � 2007

Om leidingwater drinkbaar te maken worden er 15 scheikundige stoffen aan toegevoegd.

Op jaarbasis:

 • Bleekwater 35 ton/jaar
 • Natriumhypochloriet 2500 ton/jaar
 • Chloorgas 4 ton/jaar
 • Bijtende soda 185 ton/jaar
 • Natriumaluminaat 7,5 ton/jaar
 • Aluminiumsulfaat 2593 ton/jaar
 • Ijzerchloride 2105 ton/jaar
 • Kalk 2000 ton/jaar
 • Zwavelzuur 576 ton/jaar
 • Polyalumiumchloride 50 ton/jaar
 • Zwaveldioxide 5 ton/jaar
 • Natronloog 250 ton/jaar
 • Geactiveerde Silicium Oxyde 100 ton/jaar
 • Calciumcarbonaat 225 ton/jaar
 • Calciumhydroxide 210 ton/jaar

Verder

Kalium: KB 26/12/1989 toelating tot normverhoging van 12mg/l naar 20mg/l
Methanol KB 3/12/1990 toevoeging van 45g methanol/m� om het nitraatgehalte te doen dalen.
Dit alles wordt getransporteerd door gietijzeren buizen maar ook door ASBEST cement buizen!

Nitraten

Belgische norm 50 mg/l maar:

 • boven 10 mg/l schadelijk voor zwangere vrouwen en baby’s
 • boven 20 mg/l exponenti�le toename kankerrisico
 • boven 25 mg/l schadelijk volgens Europese richtlijnen
 • boven 50 mg/l methanol (brandalcohol) wordt toegevoegd

Cadmium

Belgische norm 5 micro-gram/l maar:

 • ongeveer 8 uur stilgestaan in gegalvaniseerde leidingen en de norm wordt bereikt, s’morgens bij het koffiezetten bijvoorbeeld
 • slechts 0,01% wordt terug uitgescheiden: de biologische halfwaardetijd bedraagt ongeveer 15 jaar, en wordt vooral in nieren en lever opgeslagen, waar beschadigingen optreden vanaf 50 ppm Cadmium heeft carcinogene, mutagene en terratogene effecten.
 • cadmium breekt calcium af

Lood

Belgische norm 50 micro-gram/l maar:

 • een deel van de private drinkwaterleidingen in Belgi� is nog steeds van lood gemaakt.
 • totaal opgenomen micro-gram per dag via drinkwater: 40
 • totaal geresorbeerd (uitgescheiden) micro-gram per dag: 4
 • het lood blijft in het lichaam opgeslagen en is oorzaak van vorming van abnormale bloedcellen, storing hemoglobine aanmaak en transplacentaire overdracht vindt gemakkelijk plaats: gedragsstoonissen bij kinderen, en een schadelijke invloed op hun intelligentie
 • lood breekt koper, ijzer en calcium af

Chloor

Belgische norm 200 mg/l maar:

 • het EPA heeft ondubbelzinnig de link gelegd tussen chloor en een hele serie kankers
 • chloor verbindt zich in het lichaam met dierlijke vetten tot een deegachtige, kleverige stof die aan de wanden van de slagaders blijft kleven en oorzaak is van arthereosclerose, hartziektes en dooroorzaak nummer 1
 • chloor breekt vitamine E af
 • chloor maakt geen onderscheid tussen goede en slechte bacteri�n: het maakt de darmflora kapot, huist de dood niet in de dikke darm?
 • chloor is bacterie dodend, de bacterie-lijken blijven in het water en in een oxiderend milieu, zoals leidingwater, verwekken die pyrogenen.
  Er is ook de vaststelling dat de daarin aanwezige virussen vrijkomen.
 • in 1981 al wees onderzoek uit dat chloor in water de kans op kanker met 44% verhoogd.

Fluor

Belgische norm 1,5 mg/l maar:

 • 1 mg/l kan oorzaak zijn van: tandvleesontsteking, eczemen, scheurtjes in de mondhoeken, opzwellen van de oogleden (Quinkes oedeem), neusslijmvlies aandoening, buikpijn, diarree, verlies van de eetlust, gewrichtspijnen.
 • vanaf 0,8 ppm: chronische botfluorose, voornamelijk in bekken en wervels, uitgebreide verkalking gewrichten, verstijving van de wervelkolom, invalide makende gewrichtsonsteking
 • hoger gefluorideerde tanden (0,8 – 1,2 ppm) kunnen sneller carieus worden dan lager gefluorideerde tanden
 • vanaf 1 ppm treedt bij muizen een afremming van de celactiviteit op, het celmembraam verdikt zich, de cellen sterven af
 • verhoging mongoloide geboorten bij verhoging fluorconcentratie
 • fluor werkt bacteriedodend: zeer geringe hoeveelheden vernietigen de voor de vertering en opbouw van levensnoodzakelijke vitaminen K nuttige colibacti�ren
 • zoals bij chloor wordt de darmflora zwaar beschadigd: het afwerend vermogen tegen infecties lijdt eronder omdat minderwaardige leucocyten (witte bloedlichaampjes) ontstaan.
 • fluor remt de enzymsystemen van volgende elementen:
  • calcium
  • magnesium
  • zink
  • koper
  • ijzer
  • cobalt
  • mangaan
 • fluor remt de Krebs- of citroenzuur cyclus: de langzame celverstikking blijkt neiging te geven tot kanker, de slechte stofwisseling tot arteriosclerose
 • fluor dringt door tot de placenta barri�re
 • fluor opstapeling in aorta, arti�n, hart, lever, nieren, bindweefsel, botten voert tot voortijdig falen van de functie

Asbest

Belgische norm: geen:

 • een deel van de drinkwaterleidings in Belgi� bevat nog steeds asbest
 • diverse studies wijzen op het verband tussen asbest en kanker
 • Walloni� verbood intussen asbestbuizen
 • staatssecretaris voor Volksgezondheid vindt kanker gemeenschapsmaterie dat thuis hoort in de Vlaamse Raad

Atrazine

Belgische norm 0,1 micro-gram/l maar:

 • in sommige streken wordt die norm 100 maal overschreden
 • atrazine wordt in verband gebracht met effecten op vruchtbaarheid, en het erfelijk materiaal
 • voormalig Milieuminister Kelchtermans versoepelde de norm tot 10 keer hoger, omdat de zuiveringsmaatschappijen atrazine niet meer kan wegzuiveren

Aluminium

Belgische norm 0,1 mg/l (tijdelijk 0,2 toegestaan) maar:

 • toevoegsels toegelaten:
  • aluminiumsulfaat
  • aluminiumpolyhydroxichloride
  • aluminiumpolyhydroxichloridesulfaat
  • aluminiumfluoridesulfaat
  • natriumaluminaat

  totaal 390 mg/l

 • ziekte van Alzheimer: verhoogde aluminiumconcentratie in de hersencellen

Kobalt

Belgische norm:

 • 1,2 mg/l kan dodelijk zijn, eerste symptomen: kortademigheid, pijn in hart- en maagstreek

Kwik

 • wordt gemakkelijk door het bloed vervoerd en is in staat door de bloed-hersenbarri�re door te dringen. Het kan zich langs de placenta in de foetus opstapelen (ernstige hersenletsels, beschadigde chromosomen)
 • beginnende klachten: vermindering van het gevoel in de lippen en de tong, daarna bevingen en co�rdinatiestoornissen, beperking van het zicht en gehoor, leidt eventueel tot geestelijke en lichamelijke invaliditeit

Arseen

 • irritatie van de huid en slijmvliezen, hoofdpijn, slapeloosheid, aantasting van diverse organen, ontstaan van kwaadaardige tumoren

Anitmoon

 • degeneratie hartspier

Beryllium

 • kanker, bij hoge dosis

Thallium

 • zeer giftig
 • haaruitval

Seleen

 • kanker (overdosis)

Pesticiden

 • sub-chronische of chronische effecten op ademhaling, zenuwen, lever
 • worden in vet en moedermelk opgeslagen

Mycotoxinen

 • ernstige leveraandoeningen, levertumoren, kanker in de lever, slokdarm en mond

Gehalogeerde Koolwaterstoffen (PCB’s)

 • zwelling van de oogleden, pigmentatie nagels, vermoeidheid, misselijkheid, acn�, baby’s: groeivertraging, verterings- en menstruatiestoornissen, leververgroting en -schade
 • gemakkelijke doorgang in placenta, moedermelk
 • symptomen van dermatologische, neurologische, musculaire aard
 • kanker
 

De teloorgang van ons drinkwater, besluiten van Prof. Dr. Ir. Poppe

De reuzen van farmaceutica, cosmetica en bewaarmiddelen hebben 40 jaar geleden hun toenmalige chemici de opdracht gegeven om persistente moleculen te ontwikkelen die voldoende lang actief bleven en die daarom noch in het preparaat noch in waterige verdunning mochten ontbinden.

De ontbindingscomponenten mochten immers geen ongunstige bijwerking vormen. En zo geschiedde o.a. met de synthetische oestrogenen, parabenen, pesticiden, surlactantia, detergenten, en andere milieuvreemde chemicali�n, inclusief de tientallen hormoonverstoorders en honderden waterpolluenten gedurdende de laatste decennia.

Een ernstige chemicus zal toen wel gehoopt hebben dat er toch ergens in riolen of beken bepaaldeeliminaties zouden plaatsvinden, maar voor talrijke stoffen was dit een ijdele hoop!

Volgens doctor Benijts was de situatie reeds in 2004 kritiek. Wegens het cumulatief effect van diverse stoffen moet er dringend een betere waterzuivering geschieden teneinde de alarmfase niet te bereiken. Dit betreft zowel de toenemendefeminisatie van de man (tenzij zijn eigen testosteron voldoendehoog is) en de talloze hormoonkankers bij de vrouw.

In de faculteiten Bio-ingenieur en Farmacie van de universiteit van Gent wordt hierover thans heel veel onderzoek verricht en is er samenwerking met talrijke buitenlanse universiteiten. Misschien komt de redding nog net op tijd zoniet zal Moeder Natuur onverbiddelijk zelf ingrijpen: niet met de ‘plagen van Egypte’ maar met ‘de plagen van de stoorhormonen en kankers!!’

Alle onafbreekbare waterbezoedelende risicomoleculen moeten dringend worden verboden! Alle waterzuiveringstations ter wereld moeten zonder uitstel werk maken van efficientere waterzuiveringstechnieken.

Gelijktijdig moet de wereldbevolking verder worden afgeremd met alle risicoloze middelen! Zoniet staan ons en onze kinderen nog heel droevige tijden te wachten…

Met dank aan Aquafin-directeur de heer Prof Ir. Boudewijn Van De Steene voor nuttige gegevens en voor de toelating van enkele foto-opnamen.

Gepubliceerd in het vakblad Orthofyto nr. 64 � 2007

Kraantjeswater bezorgt mannen dikke kont

Steeds meer mannen krijgen de typische vrouwelijke lichaamsvorm van een peer doordat ze hormonen via het drinkwater opnemen, waarschuwen experts.

Leest het volledige artikel op HLN.be