links

Links & Bronnen

Wetenschappelijke Literatuur en Bronnen

 

Interessante literatuur of wetenschappelijke informatie over de ontwikkeling en bevindingen over stralingswerend textiel en de daaraan verbonden gezondheidsfactoren .

 

“Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk” Deel 1 Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, draadloos internet, snoerloze huistelefoons (DECT) en zendmasten – Karel & Caroline van Huffelen. (ISBN 978 90 807533 3 4 )

 

“Elektrostress & Gezondheid” UMTS, GSM , WIFI, WLAN, Wekkerradio, Waterbed , Laptop, Bluetooth, Televisie ,Babyfoon, Dect, Hoogspanningsleiding, Horloge, Magnetron – Dr. Ir. Michiel Haas. (ISBN 90 74510 09 4 )

 

“Scientific Empirical Study Into The Effectiveness of the iProtect® LF Bed Pad”
Austrian Institute for Environmental Biology and Radiation Hygiene
Wien 1999

 

“The effectiveness of a conductive patch and a conductive Bed Pad in Reducing Induced Human Body Voltage via the application of Earth Ground.”
April 29, 2004 Roger Applewhite P.E. Static Prevention, Inc.

 

“The Biological Effects of Grounding the Human Body during Sleep, as measured by Cortisol Levels ans Subjective Reporting of Sleep, Pain , and Stress”
October 1 , 2004 Maurice Ghaly M.D. and Dale Teplitz M.A.

 

“Grounding the Human Body to Neutralize Bio- Electrical Stress from Static Electricity and EMF s”
A. Clinton Ober, Ventura CA

 

“Can Electrons Act as Antioxidants”
a review by James L. Oschman Ph. D. 2007

 

“Conductive Yarns and Their Use in Technical Textiles”
by Prof. Dr. Husein Kadoglu , nov. 2008

 

Informatie over straling – ziekte – richtwaarden

 

“Elektrosmog – Elektrostress”
Een overzichtelijke weergave door Henk Hemelrijck

 

“Elektrosmog, de effecten van GSM – UMTS straling voor de gezondheid”
Ch. Claessens, colofon Het Bitje , febr. 2007

 

“Lipoatrophia Semicircularis, a new office desease ? 900 cases reported in Belgium”
ESD Journal, onderzoek VIWTA over het fenomeen ribbeldijen door Prof. Maes Annemarie en Prof. Curvers Bart ,2004

 

“Blootstelling aan niet-ioniserende stralingen in huis ”
Studie in opdracht van VIWTA door Van Gompel Roland, Steyaert Jo, Kerschot Hugo, E-democratie in Vlaanderen, Stakeholdersanalyse, Te Brussel 2006

 

Interessante informatie vinden we ook op volgende websites

 

Gratis brochure “Elektromagnetische velden en gezondheid” aan te vragen aan de FOD Volksgezondheid callcenter 02/ 524 97 97 of te downloaden op de portaalsite van de FOD via www.health.fgov.be

 

Watergewenning voor baby’s, peuters en kleuters vanuit de haptonomische benaderingswijze www.kdansevzw.be