Banner
Uw Parter in gezondheid
Naturotheek
Luzerne
Beernem

iProtect®, Do You?

Slaapt u of uw kinderen slecht? Bent u nooit uitgerust of zijn uw kinderen hyperactief? Hebt u tal van klachten en u hebt hiervoor al alles geprobeerd zonder resultaat? dan is er hoop, meer zelfs… De mens hoeft niet langer het slachtoffer te zijn van het draadloze communicatie experiment of van het stralingsgeweld. Meer en meer tonen studies en wetenschappelijke onderzoekingen aan dat onze huizen en onze omgeving bedreigd worden met onzichtbare elektromagnetische krachtvelden (elektrosmog), met de daaraan gekoppelde beschavingsziekten tot gevolg.

 

Onze eigen menselijke software geraakt hierdoor verstoord en elektrospanning cumuleert zich in het lichaam. Celdelingen en DNA processen ontsporen! Vroeger kon de mens zich van elektrospanning (stress) ontladen via het contact met de aarde. Heden zijn de materialen van onze kleding, schoenen en bouwmaterialen zo synthetisch, dat het voor ons lichaam onmogelijk wordt om zich van die stress spanning te ontdoen, en voor sommige de stoppen werkelijk doorslaan.

 

De innovatie van de iProtect opent een perspectief voor velen. Het biedt een oplossing voor slaapproblemen en tal van stressklachten, waarvan men nu weet dat die zich op het domein van het energetische manifesteren. De iProtect verschaft niet alleen een reducerende nachtrust en een fit ochtend gevoel, maar ook een complementaire ondersteuning om herstelfuncties in het lichaam aan te spreken. Tot menige verbazing verdwijnen pijnen en symptomen als sneeuw voor de zon.

 

Do You ?

 

iProtect is een civiele toepassing, met de research uit de ruimtevaarttechnologie en is vervaardigd uit natuurlijke materialen zonder metaaldraden, batterijen of elektrische onderdelen. Hierdoor is iProtect geschikt voor iedereen, ook voor slapers met implantaten of een pacemaker.

 

iProtect, no one should sleep without

 

100% sleep, No Stress

 

Yes, I Can!

 

 

Electrostress: een groeiend maatschappelijk probleem

 

Historical Evidence that Electrification Caused the 20th century Epidemic of “diseases of Civilization” Samuel Milham Washington State Dep. Of Health USA Medical hypotheses 74 2010


Deze ophefmakende wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen enerzijds de epidemische toename van kanker, hart en bloedvatenziekten ,zelfmoord en tal van beschavingsziekten, en anderzijds de elektrificatie sinds vorige eeuw… niet door de levensstijl. Opmerkelijk is de vaststelling dat deze beschavingsziekten en kankers opvallend afwezig waren of zich in veel mindere mate manifesteerden in gebieden waar geen elektriciteit was, zoals bij de Amish bevolking in Pennsylvania USA .

Het is nog maar sedert 2010 dat men in België rekening is gaan houden met het willekeurig inplanten van hoogspanningslijnen in bevolkte wijken en andersom woonwijken in te planten onder hoogspanningslijnen. Het was reeds decennia wetenschappelijk aangetoond dat Leukemie bij kinderen gelinkt werd aan de blootstelling aan Elektromagnetische straling. Heden is men zich er nog niet ten volle van bewust dat bijvoorbeeld een wekkerradio naast het bed al voldoende is om slachtoffer te worden van een stress gerelateerde ziekte. De voornaamste oorzaken voor ziekteverzuim zijn stressgerelateerde aandoeningen ( 37,5 % ) en aandoeningen van het bewegingsapparaat ( 25,9 % ) . Men moet durven onder ogen zien dat ,desondanks elektrische apparaten en verlichting ons comfort brachten, dat er nevenwerkingen aan verbonden zijn waarvoor beschermende richtlijnen dienen gehanteerd te worden.


Geen Richtlijnen

2.3.3. In België zijn er geen blootstellingsnormen ter bescherming van het algemene publiek tegen Elektromagnetische straling in het frequentiedomein van 0 Hz tot 10 MHz en ook niet boven 10 GHz. In naburige landen ( b.v. Frankrijk ) is dit wel het geval.

2.3.4. Men houdt ook geen rekening met langetermijneffecten.

E-democratie in Vlaanderen, Stakeholdersanalyse, Studie i.o. van viWTA, Brussel 2006 Van Gompel R. ,Steyaert J. ,Kerschort H.

 

Elektrovervuiling: oorzaak van kanker en beschavingsziekten.

Prof. Louis Claude Vincent (President & Stichter v/d Bio-Elektronica Vincent )

Deze vorser heeft via een elektrogram het universum en het leven weergegeven volgens het principe van de Sauvastika Yin en Yang. Reeds in de jaren 50 heeft hij aangetoond dat iedere bio chemische reactie in de cel resulteert in elektrische energie. Het is de overmaat aan positieve elektriciteit, radicaliteit, die ons in het oxyderend en verzurend gebied leidt, het gebied waar beschavingsziekten en kanker zich kunnen ontwikkelen. Deze zijn het rechtstreekse gevolg van onze over-geëlektriseerde omgeving: onze “positief” geladen asfalts, het ontbreken van “negatieve” groene vlakten, tribo-elektrische kleding en onze met kunststoffen opgetrokken huizen en kantoren. Maar ook verziekende inentingen, met kunstmeststof en pesticiden geteelde levensmiddelen alsook gechloreerd drinkwater dragen bij aan de overmaat aan positieve elektriciteit.

 

Statische elektrische straling: bron voor slechte luchtkwaliteit

Als het gaat om de luchtkwaliteit te beoordelen, is de ionenhuishouding representatief om het zuiverend vermogen weer te geven. Ionen zijn elektrisch positief of negatief geladen deeltjes die eigenlijk als stofzuiger werken om zwevende stofdeeltjes te neutraliseren zodat ze naar de negatieve aarde dwarrelen. Er is een directe wisselwerking tussen het aantal luchtionen en het elektrostatische veld in de woning of het kantoor. Beeldschermen, elektrische apparaten , synthetische vloerbedekking, gordijnen, kunststoffen en alles wat draadloos werkt ( Wifi, Gsm , Dect-telefoon enz ) zijn allen oorzaak voor de daling van het aantal luchtionen. Stof en huismijt, schimmels en bacteriën kunnen zich hierdoor meer gaan verspreiden, maar ook pollen. Natuurlijke statische ladingen zijn veelal positief gepolariseerd en ontladen zich vrij snel, kunstmatige ladingen zijn meestal negatief en ontladen zich slechts langzaam. Dit laatste bevorderd nadrukkelijk passiviteit, depressie en nerveusheid.

 

Statische magnetische straling : doordringen het lichaam

Dr. L. von Klitzing Univ. Lübeck Duitsland

Magnetische velden zijn biologisch werkzaam, omdat ze het lichaam doordringen. Statische magneetvelden, maar ook magnetische wisselvelden, veranderen de hersenstromen van mensen. Om de reden dat metalen zich magnetisch kunnen opladen, vormen metalen in de woning en bouwmaterialen een bron van ergernis. Het begint al bij de spiraalveren in een matras of stalen bedkaders. Stalen deurkozijnen, metalen poten van bureaustoelen, verwarmingsradiatoren, sanitaire leidingen, betonbewapening zijn materialen die best te vermijden zijn. Voor hen die implantaten , pacemakers of kwik-amalgaamvullingen hebben , maakt hen ook extra gevoelig voor straling in het algemeen.

 

Oplossingen ? “Negatieve Elektronen van het aardpotentieel”

 

“Can Negatif electrons act as Antioxydants ?” James L. Oschman Ph. D. published Journal of Alternative and Complementary Medicines. Volume 13 N° 9 – 2007

Het is algemeen aangenomen, doch niet overal geweten, dat het oppervlak van de aarde onbeperkt en continu nieuwe vrije elektronen voorziet als gevolg van het globaal elektronische circuit. Het dragen van schoenen met een geïsoleerde zool en het slapen in bedden welke niet verbonden zijn met het elektrisch aardpotentieel hebben de meeste mensen ontkoppelt van de aardse ritmes en vrije elektronen. Er wordt aangenomen dat de dagelijkse elektrische ritmes bepalend zijn als biologische klok voor het produceren van hormonen welke slaap en activiteit reguleren.

Ook wordt gesteld dat de aardse vrije elektronen verantwoordelijk zijn voor het neutraliseren van de positief geladen vrije radicalen, het kwaad van chronische ontstekingen. De relatie tussen het cortisolhormoon en ontstekingen werd reeds aangetoond in 1950 door H. Selye. Nota : men kan het weldoend effect ervaren wanneer men blootvoets in een natte wei loopt ( grasdauwen) wanneer de straling van de zon weg is ( voor of na zons(op)ondergang. Opgelet : niet bij onweer of in buurten van GSM masten of hoogspanningslijnen, anders werkt het niet.

 

“De Biologische Effecten van het aarden van het menselijk lichaam gedurende de slaap : metingen van cortisol en subjectieve rapportering van pijn ,slaap en stress” M. Ghaly M.D. en D. Teplitz M.A. published Journal of Alernative and Complementary Medicines. Volume 10 N° 5 – 2004

De resultaten tonen aan dat de cortisol productie gereduceerd wordt en dat de hormonale productie ervan zich synchroniseert naar het natuurlijke circadiaans 24 uren ritme wanneer men het lichaam “aard” tijdens de slaap. De mate van reductie was significanter bij vrouwen. Subjectieve metingen rapporteren een verbetering van de slaapkwaliteit en vermindering van pijn en stress. De proeven werden uitgevoerd met een o.a. een deken met koolstofdraden om het effect van ontlading te bekomen. Een piloot studie werd reeds uitgevoerd door Ober en Caghill. Opgelet : dekens met metaaldraden werden op een gecontroleerde manier ( met Shunt ) geaard om ongewenste EM back flow te vermijden.

Referenties

 • institut für Wohnbiologie und Strahlen- hygiene, 1060 Wenen Oostenrijk
 • Universität der Bundeswehr, HF-, Mikrowellen- und Radar- technik, München, Prof. P. Pauli Duitsland
 • “Can Negatif electrons act as Antioxydants ?” James L. Oschman Ph. D. published Journal of Alternative and Complementary Medicines. Volume 13 N° 9 – 2007
 • “De Biologische Effecten van het aarden van het menselijk lichaam gedurende de slaap : metingen van cortisol en subjectieve rapportering van pijn ,slaap en stress” M. Ghaly M.D. en D. Teplitz M.A. published Journal of Alernative and Complementary Medicines. Volume 10 N° 5 – 2004
 • Bio Electronique Prof L. Cl. Vincent
 • “Blootstelling aan niet-ioniserende straling in huis” Studie viWTA 2007
 • Conductive Yarns and their use in Technical Textiles . Prof. Dr. Huseyin Kadoglu

Testimonials & Ervaringen

Ik heb afgelopen weekend de producten in ontvangst genomen, nl de bedshield en het T shirt en kan zeggen dat ik er het directe effect van heb ondervonden!
Ik heb ongelofelijk goed geslapen en tijdens de dag met het T shirt voel ik me veel rustiger.
Alsof er een heel pak stress van me afviel. Ik had voordien al last als ik iets langer dan 5 minuten in mijn gsm praatte, het begint met tintelingen langs mijn oren en nadien verplaatste zich dat steeds naar mijn borstkas/hartstreek en heb ik een kuch in de keel dat ik geen naam kon geven, wat het ook mocht zijn.
Ik ben een 2 jaar geleden dan begonnen met Schussler cellzout 8 en 10 te nemen, daar ik gelezen had dat dat elektrosmog afdrijvend was, en had en heb daar nog steeds veel baat bij. Maar nu met het T shirt en bedshield is alsof ik het verschil merk. Het is zelfs gewoon zalig om effe een half uurtje op mijn bed te gaan liggen.
ik had een 2de bedshield gekocht voor mijn zoon en die is vanochtend wakker geworden en me laten weten dat hij zoooo diep heeft geslapen. Ik denk dat ik in de toekomst er nog een paar ga bijkopen om in de donsdekensloop te plaatsen.

Het is nu nog maar 2 dagen, maar ik hou je zeker op de hoogte van het verloop!

Waar ik ook interesse in heb is de Air protect ionisator.
Wat ik me afvraag is of je daar ook nog filters moet bij vervangen na een bepaalde tijd?

Met vriendelijke groeten,

Geert de MarieVerleden week heb ik bij jullie iprotect producten gekocht en ik moet zeggen, het gaat elke dag beter, ik kan al terug achter de computer zitten zonder pijn. Super!!!!

Het is de investering meer dan waard!
Bedankt voor de informatie en hulp,

Met vriendelijke groeten,

Sabrina De Cuypere – 20/11/2012Beste heer Prinsen,

Graag zou ik nog 2 iProtect® LF bedlinnen bestellen.
Deze die dienen om op de matras te leggen, van een eenpersoonsbed.
Zodoende moeten we die niet elke weekend verwisselen, we laten er dan twee op kot in Leuven en we hebben er dan ook 2 thuis.
Delfien wil immers niet meer zonder die bescherming slapen.

C.P. – Erpe-Mere – 23/01/2012Beste naturotheek,

Begin juli hebben wij enkele exemplaren van iProtect® LF gekocht bij jullie. Bevalt prima, we slapen diep. Hierbij een kleine bestelling voor nog 1 expemplaar iProtect® LF, maar dit maal op afmeting 2m x 2m. Kunnen jullie dit laten leveren?
Binnenkort doe ik voorstel voor dit soort beschermingen bij een klant, voor eventueel in het hotel toe te passen.Beste Herman,

Ik slaap als een roos onder en tussen jullie dekbedden. Ik merk voelbaar het ‘cocoon-effect.’

Graag had ik dan ook de prijs van de hoofdkusens. Die vind ik niet op de site.

Ik vraag me af of de bedshields niet comfortabeler vast gemaakt kunnen worden aan het eigen dekbed dan nu het geval is. Het smallere dekbed heb ik vast genaaid opdat het niet zou verschuiven. Wat minder praktisch is bij het wassen. Ik denk als alternatief aan het instrumentje waarmee je drukknopen kan vastmaken aan textiel …

Ik fantaseerde ook over een slaapmuts en voor baby’s en volwassenen over een klamboe uit jullie materiaal …

Nog een fijne dag en bedankt voor uw werk.

Hannah 20 /01 /10Onlangs kocht ik op de Synergio beurs in Gent een iProtect® LF bedshield (1 persoons), meer uit nieuwsgierigheid dan overtuiging.

Na een 3-tal nachten werd ik ‘s morgens veel frisser wakker en was mijn ochtendhumeur verdwenen. De proef op de som : het 1 persoonsdeken verlegd naar de andere kant van het echtelijke bed… De resultaten logen er niet om : mijn vrouw had ‘s morgens (nog) meer energie en ik kreeg in ruil hoofdpijn en vermoeidheid.

De oplossing lag onmiddellijk voor de hand : wij hebben een 2 p. bedshield aangeschaft en het 1 p. op de matras van ons dochtertje gelegd.

Nu staan wij ALLEMAAL fris en monter op.

Eddy Wittevrongel Ruiselede 3/1/2010Beste,

Ik ben deze namiddag langsgeweest voor de aankoop van twee iProtect® LF matraslaken.
Heb het reeds uitgeprobeerd, was raar een ontspannend gevoel en de hoofdpijn ging weg.
Uw aankoop was terecht

Wat zo raar is dat hier in dit huis, er op sommige plaatsen er stroom begint te vloeien doorheen mijn lichaam.
Bizar. Ja ,als je van onderuit de lakens komt, ben je helemaal ontladen
Heb dat fenomeen ook op andere plaatsen op mijn werk, als elektrotechnieker.
Een iProtect® LF T Shirt van iProtect® zou voor jou geen overbodige luxe zijn

Wat mij nog zorgen baart, is dat ik op het gelijkvloerse slaap, en dat boven mij drie pubers en een volwassene wonen, met wifi, elk een computer en of laptob met elk zijn bijbehorende luidspreker ensembele.
Of het niet raadzaam zou zijn mij ook van bovenaf te beschermen tijdens de slaap.
We zouden dat eventueel kunnen meten en indien nodig kan de iProtect® HF Cover van iProtect® hiervoor oplossing bieden.

Met vriendelijke groeten

Mortier KarlSedert meer dan 10 jaar heb ik ieder jaar veel last van hooikoorts. Ik heb al veel uit geprobeerd met de voeding aan te passen, zout, suiker en zuurtjes vermeden. Ook homeopathie, Bachbloesems en Gemmotherapie gaven geen oplossing. Zelfs een krachtige ionisator naast mijn bed, kon de allergische reacties niet stoppen.
Met Kerstmis vorig jaar, heb ik van mijn vader een iProtect® LF mat gekregen. Heel eigenaardig, maar sinds ik daar op slaap, heb ik geen enkele aanval van hooikoorts ondervonden.
Tot voor kort, ben ik af en toe bij mijn lief gaan slapen, en ondervond ik dat de hooikoorts terug de kop op stak. Toeval?


Jonas Prinsen, Beernem 21 juni ’09


Hiermee deel ik u met plezier mijn ervaring met de T-shirt en de iProtect® LF Bedshield mee :

 • Bedshield : vanaf de eerste nacht dat ik daarop sliep merkte ik een enorm verschil op. Ik slaap namelijk vlak achter de electro toestellen van mijn open keuken en voelde mij altijd zo nerveus, zelfs na een volledige nacht slaap. Sinds ik het iProtect® LF Bedshield gebruik ga ik met plezier op mijn bed liggen en slaap ik véél meer ontspannen.
 • T shirt : als ik de iProtect® LF T shirt draag achter de computer, dan krijg ik het goed warm en ga ik gemakkelijker zweten.

Groetjes Isabelle – Gent 21.05.09


In elk geval is er vanaf de eerste nacht, ja zelfs het eerste uur dat ik op de iProtect® LF lag een duidelijke verbetering gekomen in mijn slaappatroon en -beleving:

 • na een half uur was de hoofdpijn weg die me al dagenlang volgde dag en nacht.
 • de slaap was dieper en ontspannender.
 • ik werd niet meer wakker s’nachts.
 • ik slaap vlugger en moeitelozer in.

Theo Malcorps – 30.05.09


TESTIMONIALS: “iProtect® LF®” ANTISTRESS BEDSHIELD ( 3 doctors – 9 Testimonials )


Dr. med. Elisabeth Neusser


Director of the Study “Electrosmog in private households 1997 – 1999”

“As a general medical practioner I call for more safety, greater protection for public health even below the official intervention level! I personally use and recommend the WELLNESS BED SHIELD “iProtect® LF” to sleep naturally and away from currents and stress! Recommandation for many patients, here are parts of three letters!”


Karoline Unger
I am 86 years old and in the morning I am suffering from very heavy tiredness and inner coldness. My weak heart does not endure many medicaments and so my doctor recommended me to try the “iProtect® LF” bed shield. I could not believe it, after the third night it was much better in the morning. I am not like twenty but more energy and first of all: not as tired as before! I am really happy about this mattress cover!


Hannelore Grundwalt
I am living in an apartment in which my predecessor died of cancer and I am suffering of nervousness, headache and depressions. Medicaments helped only a short time. I did not know what to do, because I don’t want to change my apartment. And as my doctor said: lets try “iProtect® LF” I was not very happy to have a strange mattress cover in my bed. But after one week I began to like it and today I never would sleep without it! Thank you “iProtect® LF”!


Johannes Koss
Since many years I am suffering of backache and for that I cannot sleep through the whole night! My muscles are very cramped. I tried many drugs but not one could help, on the contrary, it was much worse. From a patient in the waitingroom of the doctor I heard about “iProtect® LF”. I was curious to hear from the doctor if it could help also me. The doctor said: You can try it and now I try it more than one year: My backache is much better and again I can sleep through almost every night!


Dr. med. Rudolf Schuster


“I took part on the Study “Electrosmog in private households 1997 – 1999) in which also had been examined the effectiveness of the WELLNESS BED SHIELD “iProtect® LF” Many problems of health are coming from a bedplace which is contaminated by “Electrosmog” . In such cases I can recommend the mattress-cover “iProtect® LF” very well!”


Leopold Scheder
Since may years I had problems to fall asleep, I could not relax to and come to peace. Sometime I tried some drugs, but after ending the drugs it was like before. My doctor said I should try a special fabrice which can reduce electrical fields. I was very sceptical, but I did this “iProtect® LF” in my bed and really after the third night till today (since 3 years) it is much better. I can really relax and fall asleep! Thank you very much!


Johanna Graf
My job is very hard and I have very much stress in work, so I can also not really switch off during the nighttime. I do not take medicaments, this is my conviction, so I tried some teas and other healthy drinks, but it did not help. So I was very curious about the “iProtect® LF”-bedmat from which my doctor spoke about. Now I have it two years and it is much better and also I have more power in the work! I am very happy about “iProtect® LF”


Franz Beck
Since two years I am retired and I cannot forget my job and I could not sleep as well as before. Nearby there was installed a mobilphone tower (since 5 months) Since this time it was much worse an I spoke with my doctor and he said I should try this “iProtect® LF” fabrice for the bed. And it was a like a miracle, after 7 – 8 nights I can really relax and sleep much better than ever before.


Dr. med. Thomas Freyschlag


“I took part on the empiric study “Electrosmog in private households 1997 – 1999) Several patients I announced to the Austrian Institute of Environment-Biology to let check their bedplaces concerning electromagnetic fields in the bedroom. The WELLNESS BED-SHIELD “iProtect® LF” can reduce Electrosmog and for that this product is very usefully!”


Margarete Gattinger
Please we need two “iProtect® LF” pads more for our weekendhouse, we are very content with them. Better sleep, no more restless legs and much more power and energy in the morning. Thanks to the people they had developed this wonderful product !


Erwin Kornthal
My daughter is now ten years old and awaked many times in the night and said: “Papa, I cannot sleep!” We did not know what to do, because may wife said: no drugs for the child! What should we do and first, what was the reason for that? We spoke with many people and they referred about problems with electrosmog in the walls of houses (electrical system) And as our doctor suggested to let check the bedplace, we tried the “iProtect® LF” bed mat with “mixed emotions”. But really after two (!) nights it was much better and till today the problem is gone! Our daughter sleeps all the night! The people should know more about the danger of electrosmog which grows every day!


Jutta Unger
I am working in the night as a waitress and I can sleep only during the day and in the last 6 months I had very much problems to fall to sleep. My grandmother said, these are the geopathic fields under my house. I tried many drugs, sometimes it was better, but I cannot take drugs all my life: My doctor recommended me to the Austrian Institute of Environment Biology to check my bedplace! They found a high level of electromagnetic fields and so I tried the “iProtect® LF” pad. It did not change anything one week long, but after this time till today: I have no sleeping problems at all: I like my “iProtect® LF” and want never sleep without it!

Straling en relatie tot water

In de Bio–Elektronica wordt de gezondheid van het biologisch leven gemeten en bepaald door 3 elektromagnetische factoren, waarin biochemische en energetische reacties kunnen plaatsvinden. We brengen u even terug naar de lessen chemie van, waarschijnlijk terug. Helaas u wordt niet aan een examen onderworpen, maar om solidair te zijn met je zoon of dochter scherpen we je geheugen nog even aan. ‘Ionen’ atomen of groepen van atomen zijn, die atomen die een elektron hebben afgegeven of opgenomen, zodat het elektrisch neutrale atoom is omgezet in een positief of negatief ion. Meer lezen? Download de pdf.

Interview Dr. Blaschke Bliss april 2010

Op de 6e energetische zondag in het Belfort in Brugge, 21 maart jongsleden, interviewde ik de Oostenrijkse Dr. Godwin A. Blaschke na zijn lezing over de gevaren van elektrosmog. U denkt misschien: alwéér een artikel over elektrosmog? Wel, als voormalig eigenaar van een woonboot, waarbij ik op 30 meter afstand woonde van hoogspanningsmasten, op 100 meter van een elektriciteitscentrale én op 75 meter van een spoorweg, interesseert dit onderwerp mij bijzonder. Toen ik mijn voormalige woonsituatie zes jaar geleden uit de doeken deed bij een ingenieur, eveneens gespecialiseerd in elektrosmog, adviseerde hij mij met klem om zo snel mogelijk te verhuizen. Mijn aanhoudende en onverklaarbare angstaanvallen, concentratieverlies en prikkelbaarheid bleken niet het resultaat te zijn van een karakterfout, maar van onder meer een slecht werkende lever. Elektromagnetische straling blijkt in versneld tempo mineralen en vitaminen uit het lichaam te onttrekken. Nu woon ik in Antwerpen en zit alweer uren achter mijn computer… Hoor ik u al lachen?