Banner
Uw Parter in gezondheid
Naturotheek
Luzerne
Beernem

EMF Ziektebeelden

De laatste jaren is men in een versneld tempo de inventaris aan het op maken van de psychische ,fysische en sociale ziektebeelden ten gevolge van de elektromagnetische stoorvelden in onze omgeving.


De hier weergegeven gerelateerde symptonen zijn bevindingen uit medische publicaties en onderzoekingen.


Als u zich herkent in meerdere symptonen of ziektebeelden , zoals hieronder beschreven, dan komt u in aanmerking om een stralingsonderzoek van uw huis (omgeving) te laten uitvoeren of een iProtect-toepassing aan te schaffen

 • pijn in nek, schouders en onderrug
 • muisarm (RSI)
 • aandoeningen die vaak worden aangeduid als tennisarm, hernia en peesontsteking
 • hormonale disbalans ,pre-menstruele en- menopausale stoornis
 • algemeen gevoel van onbehagen
 • zonder aanwijsbare reden gestrest, nerveus, prikkelbaar, agressief, depressief
 • (chronische) vermoeidheid, burn-out, sick-building-syndroom
 • eczeem, allergieën, hooikoorts
 • kanker, leukemie, tumoren
 • maag- en darmklachten
 • miskramen, misvormingen bij foetus
 • reuma, artritis
 • stoornissen in de bloedsomloop, hoge bloeddruk
 • hoofdpijn, migraine
 • hyperventilatie, benauwd gevoel, hartkloppingen
 • duizeligheid, opgeblazen gevoel in het hoofd
 • slecht slapen
 • zeurderig gevoel in benen, niet stil kunnen houden (restless legs)
 • kramp (meestal in kuit en voet)
 • onvruchtbaar , impotentie
 • ontstekingen in het algemeen
 • hyperactiviteit bij kinderen
 • ‘s nachts onrustig, veel huilen, nachtmerries, vele malen uit bed komen
 • bedplassen
 • wiegendood (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom)

Alvast wordt het immuunsysteem ernstig belast of verstoord. Het is alsof er iets sluimert en er een continue spanning heerst die belet om normaal te functioneren. Mede door de slechte luchtkwaliteit ( teveel positieve ionen) , is de zure stofuitwisseling (zuurstof) in disbalans, welke oorzaak is voor DIRECTE VERZURING. De zuurtegraad van voeding en water is veel minder direct inwerkend, en uiteraard is ying & yang voeding of alkalisch water drinken een ongelijke strijd ,zolang men de verzuring door straling niet opheft.


Verder is er een grote verscheidenheid van informatie te bekomen over electrosmog en de gevolgen hiervan voor de gezondheid. Deze zijn terug te vinden onder links.


Onze taak , is de oplossing voor de straling-gezondheidsproblematiek aan te pakken. Met iProtect trachten we de miljarden investering in de ruimtevaart , tot een civiele toepassing te brengen ,door dit innovatief concept voor de slaapwereld toegankelijk te maken voor iedereen.


Wie reeds getroffen is door ziekte (niet enkel door straling), kan beroep doen op een tweevoudig stralingsonderzoek of een psychometrische analyse.

Stralingsmeting particulieren en bedrijven

In zover wij de aanvraag kunnen beantwoorden, bieden wij de mogelijkheid om ten uwen huize of bedrijf metingen uit te voeren, dit aan een bescheiden kostprijs.


Tweevoudig stralingsonderzoek

 1. Stralingswaarden in de woning registreren
 2. Het stralingseffect op het lichaam

Stralingswaarden:


Er worden metingen gedaan van zowel Laag Frequentie (LF) als Hoog Frequentie straling. Niet alleen de elektrische -, ook magnetische veldsterkte wordt in kaart gebracht. Tevens worden de stoorbronnen gelokaliseerd.


Stralingseffect:


Deze meting is uniek en geeft het uiteindelijk effect weer van straling op uw lichaam. Hierbij kunt u zelf, en ieder individueel, uw lichaamsspanning (stress) vaststellen.


Psychometrische analyse (optie)


Psychometrie is het exact weten of bepalen in tijd en in ruimte. Het is een ontwikkelde vorm van innerlijke high technologie, die verder gaat dan het gevoel en het verstand. In de kwantum wetenschap wordt zulke begaafdheid omschreven als “door een soort wormgat kruipen “ naar een vacum in ruimte en tijd, alwaar men ook toegang kan krijgen aan een universele gegevensbank.


Deze methode biedt de mogelijkheid om ook andere exogene en endogene stoorbronnen aan te duiden, die aanwezig zijn in het onderbewustzijn.


Consultatie & metingen


Voor afspraak en tarieven neem contact op via de knop hierbeneden.